BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,
-Numer działki – cz. 1869,
-Numer KW – OL1P/00022783/6,
-Powierzchnia nieruchomości – 7666 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 575 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej  Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz ogłoszoną w Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3312 i 3313 z dnia                4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 17 ZP – teren zieleni parkowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 12 marca 2020 r.

Data powstania: piątek, 21 lut 2020 07:59
Data opublikowania: piątek, 21 lut 2020 11:28
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 74 razy