BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1640, 1624 i 1647 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Bukowej w Piszu”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 17 marca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524388-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na  przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.:  1640, 1624 i 1647 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Bukowej w Piszu” . Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 1 kwietnia 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 mar 2020 14:00
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2020 14:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 430 razy