BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Dębowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 marca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524707-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na  przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Dębowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” i  „Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert - 2 kwietnia 2020 r., godz. 10:00.

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 mar 2020 14:06
Data opublikowania: środa, 18 mar 2020 23:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 kwi 2020 07:59
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 595 razy