BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę ulicy Ogrodowej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535491-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Ogrodowej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert - 18 maja 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 kwi 2020 14:35
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2020 18:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 maj 2020 08:35
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 485 razy