BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 26/112,
Numer KW – OL1P/00032312/7,
Powierzchnia nieruchomości – 489 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            
Czynsz za cały okres dzierżawy  – 244,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi tereny nieurządzone z przewagą zieleni niskiej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.06.2020r. do dnia 09.07.2020r.

 

Data powstania: czwartek, 18 cze 2020 14:16
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2020 07:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2020 10:13
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 95 razy