BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 28/3,
Numer KW – OL1P/ 00013027/3,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana, przeznaczona do uzytkowania na cele zwiazane z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-41KS – tereny parkingów; C-17US i C-18US – tereny sportu i rekreacji; C-56KX – tereny ciągów pieszo-jezdnych.

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  23 czerwca  2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r.

Data powstania: wtorek, 23 cze 2020 13:42
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 15:02
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 111 razy