BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

            Burmistrz Pisza ogłasza nabór do udziału w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Osi Priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

            ,,Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” to projekt mający na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia. Szczegółowa tematyka szkoleń dostępna jest w regulaminie projektu.

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:
  1. zamieszkuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat piski, gmina Pisz;
  2. ukończyła 25 rok życia;
  3. nie posiada kompetencji cyfrowych lub chce rozwijać już posiadane kompetencje.
 2. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów rekrutacyjnych składających się z:
  1. Formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1);
  2. Deklaracja udziału w projekcie (Załącznik Nr 2);
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym (Załącznik Nr 3 i 7).

Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników

 1. Rekrutacja prowadzona będzie według zasady kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans
  i niedyskryminacji.
 3. Rekrutacja przeprowadzona zostanie według sprawiedliwych i przejrzystych zasad.
 4. Dokumenty zostaną udostępnione w biurze projektu Grantobiorcy, tj. Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-20 Pisz, pokój nr 21 oraz znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.pisz.hi.pl/index.php?k=84
 5. Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 8 czerwca 2020r.
  w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

         Rekrutacja dla osób biorących udział w projekcie, będzie miała charakter otwarty. Projekt jest pozytywny pod względem równości szans, niedyskryminacji
         i równouprawnienia płci.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

         Planowany termin przeprowadzenie szkoleń: VII 2020 – IX 2020 r.

         Informacje nt. szkolenia można uzyskać pod nr tel. 87 424 12 39; na stronie www.pisz.pl; Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pok. 21.

         Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji;
 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Deklaracja udziału w projekcie;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym;
 • Oświadczenie uczestnika - administrator danych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 cze 2020 07:34
Data opublikowania: środa, 24 cze 2020 12:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2020 07:21
Opublikował(a): Karolina Radecka
Zaakceptował(a): Arkadiusz Kubalewski
Artykuł był czytany: 179 razy