BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – część 411/4,
-Numer KW – OL1P/00012764/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 25 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod cumowanie łodzi,
-Roczna wysokość czynszu – 150 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.


2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448) stanowi obszar oznaczony symbolem C-25ZP – teren zieleni urządzonej. 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r.


 

Data powstania: środa, 8 lip 2020 11:36
Data opublikowania: środa, 8 lip 2020 12:02
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 145 razy