BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2
Numer działki –  546/4,
Numer KW – OL1P/ 00013119/5,                 
Powierzchnia nieruchomości –  78 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do oddania w użyczenie na cele zgodne z przedmiotem działania Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa” w Piszu


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2019 r.

Data powstania: czwartek, 16 lip 2020 14:08
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2020 10:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 69 razy