BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Zdory, gmina Pisz,
Numer działki – 208/3,
Numer KW – OL1P/00013745/2,
Powierzchnia nieruchomości – 188 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia przeznaczony jest na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr działki 205/1,
Roczna wysokość czynszu – 100,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.07.2020r. do dnia 12.08.2020r.

 

Data powstania: środa, 22 lip 2020 12:24
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 13:11
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 38 razy