BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę nawierzchni ciągów pieszych w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 lipca2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 564914-N-2020-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ciągów pieszych w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 6 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 ze zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: środa, 22 lip 2020 13:50
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 14:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2020 07:25
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 378 razy