BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę ulicy Wąglickiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 572062-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Wąglickiej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 24 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 7 sie 2020 12:55
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2020 13:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 sie 2020 09:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 392 razy