BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego,
Numer działki – cz. 287,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości –  62 m²,
Opis nieruchomości – teren zabudowany pawilonem handlowym,
Roczna wysokość czynszu – 2.500 zł + 23% podatku VAT.
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 września 2020 r. do dnia 23 września   2020 r. 

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 12:08
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2020 09:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 46 razy