BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Al. Turystów,
Numer działki – cz. 411/4,
Numer KW – OL1P/ 00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  120 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia na cele rekreacyjne
Roczna wysokość czynszu – 260 zł + 23 % podatku VAT. 
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą, a drogą na plażę miejską  (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 87 poz. 1448), oznaczona jest symbolem C-25 ZP – teren zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 22 września 2020 r.

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 12:12
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2020 09:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 56 razy