BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2

Do Zamawiającego w dniu 3 września 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert, który upływa z dniem 15 września 2020 r. o godzinie 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca,są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 14:00
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 15:47
Data przejścia do archiwum: środa, 16 wrz 2020 14:17
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 124 razy