BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – 703,
Numer KW – OL1P/00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 22 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 176,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zespołu garaży murowanych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r.

Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 09:53
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 paź 2020 07:28
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 52 razy