BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na rozbudowę drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 w formule zaprojektuj i wybuduj
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 10 listopada 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 608560-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej łączącej
SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 25 listopada 2020 r., godz. 10:00.


Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiacego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 10 lis 2020 13:29
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2020 14:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2020 09:43
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 208 razy