BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990)


Położenie nieruchomości – Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego,
Numer działki –  424/9,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 22 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany pod pawilonem handlowym,
Roczna wysokość czynszu – 1300 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXII/237/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 449 i poz. 450 z dnia 28 stycznia 2013 r. stanowi teren oznaczony symbolem 14U – teren zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r.


 

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 13:30
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 08:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 106 razy