BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990)


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numer działki – cz. 495/4,
Numer KW – OL1P/00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości – 1978 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (handel, ustawienie tablicy reklamowej o wymiarach 2m x 3m),
Roczna wysokość czynszu – 4945,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXII/238/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. stanowi teren oznaczony symbolem 33.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r.


 

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 13:32
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 08:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 112 razy