BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku.
Pliki do pobrania: