BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wycinka drzew

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 182 położonej w obrębie miasta Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 11.02.2005 r. do dnia 04.03.2005 r.
Data powstania: piątek, 11 lut 2005 10:06
Data opublikowania: piątek, 11 lut 2005 10:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2005 16:06
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1112 razy