BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Pisz, dnia 16-02-2005 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Pogobie Tylne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako działka siedliskowa
- Numer działki - 61
- Powierzchnia działki - 200 m2
- Numer KW - 12698
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł. + 22% VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2006r.
w drodze bezprzetargowej
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - teren istniejącej zabudowy siedliskowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych
odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
17 lutego 2005r. do dnia 09 marca 2005r.
Data powstania: czwartek, 17 lut 2005 09:12
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 mar 2005 09:14
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 761 razy