BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Pisz, dnia 16-02-2005 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Łysonie , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
z przeznaczeniem na cele rolne
- Numer działki - 21/4
- Powierzchnia działki - 1,03ha
- Numer KW - 13683
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy (brutto) - 206,-zł .

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2005r.
w drodze bezprzetargowej
2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub
zagrodową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia
30 września 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
17 lutego 2005r. do dnia 09 marca 2005r.
Data powstania: czwartek, 17 lut 2005 09:14
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2005 11:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 mar 2005 09:14
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1015 razy