BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w procedurze zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu,
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09.02.2005r, w przedmiocie zamówienia: dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
PHU „RENOMA” Jadwiga i Jerzy Pietkiewicz, Art. Papiernicze. Opakowania, Zabawki
12-200 Pisz, ul. Warszawska 53 za cenę 63.913,56 zł. brutto.
Data powstania: piątek, 25 lut 2005 15:52
Data opublikowania: piątek, 25 lut 2005 16:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 mar 2005 17:10
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1297 razy