BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 16/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej .
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
lokalu użytkowego nr 6 o powierzchni użytkowej 71,20m2 , położonego w budynku
nr 8 przy Placu Daszyńskiego w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
udziału w działce gruntu oznaczonej nr 414/9 o pow. 182m2 , położonej w Piszu przy
Placu Daszyńskiego, dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 15000 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Ilewicz Marcin
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna
§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 11 marca 2005r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 2 mar 2005 09:10
Data opublikowania: środa, 2 mar 2005 09:51
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1860 razy