BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Pisz, dnia 01-03-2005 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - część 113/6
- Powierzchnia działki - 3,20 ha
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 640,-zł.

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2006r.
w drodze bezprzetargowej
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego teren działki stanowi rezerwę pod
budownictwo mieszkaniowe .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych
odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
02 marca 2005r. do dnia 23 marca 2005r.
Data powstania: środa, 2 mar 2005 13:47
Data opublikowania: środa, 2 mar 2005 15:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2005 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1122 razy