BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę pospółki - żwiru oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 10.02.2005 r., w przedmiocie zamówienia: dostawa pospółki - żwiru oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta na zadanie nr 1 i nr 2 nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę na zadanie nr 1 złożoną przez Henryka Leszczyńskiego, ul. Usługowa 10, 12 – 200 Pisz za cenę: za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie miasta Pisza 333,06 zł (brutto), za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie miasta Pisza 15,94 zł (brutto) oraz ofertę na zadanie nr 2 złożoną przez Henryka Leszczyńskiego, ul. Usługowa 10, 12 – 200 Pisz za cenę: za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza 169,09 zł (brutto), za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza 19,92 zł (brutto).
Data powstania: środa, 2 mar 2005 15:25
Data opublikowania: środa, 2 mar 2005 15:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 mar 2005 15:51
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1159 razy