BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Pisz, dnia 02-03-2005 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

1) Położenie nieruchomości - Rostki , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
z przeznaczeniem na cele rolne
- Numer działki - 134
- Powierzchnia działki - 6.900m2
- Numer KW - 13711
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy (brutto) - 138,-zł


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2005r.
w drodze bezprzetargowej
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania - działka może być zabudowana zagrodą rolniczą .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia
30 września 2005r. roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
03 marca 2005r. do dnia 24 marca 2005r.
Data powstania: czwartek, 3 mar 2005 15:15
Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2005 18:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 mar 2005 12:32
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy