BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w procedurze zamówienia publicznego na dostawę podłogowych płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych dla Urzędu Miejskiego w Piszu,
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.02.2005r., w przedmiocie zamówienia: dostawa podłogowych płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych dla Urzędu Miejskiego w Piszu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez firmę P.H.U „KRISBART” Adam Andrzejczyk, Barbara Andrzejczyk z siedzibą w Piszu, przy ul. F.A. Czerniewskigo 18 za cenę 25.910,31 zł. brutto.

Data powstania: poniedziałek, 7 mar 2005 12:36
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2005 16:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2005 14:51
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1254 razy