BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 07-03-2005r
ZPN-7331/II/5/05

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 02-03-2005r wpłynął wniosek:
Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego
Spółka z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 11
02-366 Warszawa

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 9, 17, 149/1 i 158/3, położonych w obrębie wsi Wiartel, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 8 mar 2005 09:12
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2005 16:01
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2005 08:36
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1201 razy