BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Piszu;
Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Piszu; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 34110000-1, X007-5,

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– do 11.04.2005r
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego szt. 1 o parametrach:
1) typ nadwozia - 5 drzwiowe;
2) kolor nadwozia – beż-piasek pustyni;
3) rok produkcji – 2004;
4) maksymalny przebieg - do 300km;
5) silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1740 cm3, napędzany benzyną bezołowiową
6) rodzaj silnika – wtrysk wielopunktowy,
7) ilość i układ cylindrów/liczba zaworów – min. 4, rzędowy/16 zaworów;
8) moc silnika - min. 116 KM;
9) hamulce przednie i tylne – tarczowe;
10) hamulce wyposażone w ABS z elektronicznym rozdziałem hamowania
11) opony o wymiarach (w mm) 215/55 R16
12) skrzynia biegów – 5-cio biegowa, manualna:
13) długość całkowita nie krótszy niż 4600 mm
14) wysokość całkowita nie niższy niż 1450 mm
15) masa własna nie więcej niż - 1400 kg
16) pojemność zbiornika paliwa – min 65 l;
17) średnie zużycie paliwa na 100 km nie więcej niż 7,9 l w cyklu mieszanym;
18) wyposażenie dodatkowe:
- wspomaganie układu kierowniczego,
- komputer pokładowy,
- ABS,ESP
- belki wzmacniające w drzwiach bocznych,
- immobilizer w kluczyku,
- pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu,
- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie,
- poduszki powietrzne kurtynowe z przodu i z tyłu,
- reflektory przednie przeciwmgielne,
- fotel kierowcy regulowany na wysokość,
- klimatyzacja automatyczna jednostrefowa,
- kierownica regulowana na wysokość i głębokość,
- pełnowymiarowe koło zapasowe w bagażniku,
- radio CD + 6 głośników,
- regulacja fotela kierowcy,
- zamek centralny z pilotem,
19) posiada gwarancje w wymiarze co najmniej :
- 22 miesięcy na całość samochodu bez limitu km,
- 36 miesięcy na lakier,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena (koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 lub za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 w terminie do dnia 24.03.2005 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2005 r. o godz. 13.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Dariusz Zacharzewski

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w art. 22 ust. 1 ustawy.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 9 mar 2005 11:27
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 12:02
Data edycji: środa, 16 mar 2005 14:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2005 13:32
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1266 razy
Ilość edycji: 1