BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§1

W zarządzeniu Nr 6/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

w §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Marcin Ilewicz – przewodniczący Komisji Przetargowej”


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: piątek, 11 mar 2005 17:14
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2005 17:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1781 razy