BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu:

uchwały Nr XXXI/372/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu nowej przeprawy mostowej.
uchwały Nr XXXI/371/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej.
uchwały Nr XXXI/374/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
uchwały Nr XXXI/373/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.

Zainteresowani mogą składać wnioski, które należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój 61, w terminie do dnia 31 marca 2005r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i wniosek wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 09:47
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2005 12:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2005 11:16
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1279 razy