BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz - na zadanie nr 5
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.02.2005 r., w przedmiocie zamówienia: wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta na zadanie nr 5 złożona wspólnie przez wykonawców: Agencję Inwestycyjną Nieruchomości Krzysztof Jórzak, ul. Rybacka 312 – 200 Pisz, Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć ul. Woj. Polskiego 46F 18 500 Kolno oraz Pracownia Usług Geodezyjno – Kartograficznych Stanisław Samełko ul. Rybacka 3B 12 – 200 Pisz za cenę: za wycenę nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego 231,80 zł brutto. przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. za wycenę nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego 158,60 zł brutto.
Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 14:43
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2005 17:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2005 08:46
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy