BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

SESJA

Pisz, dnia 24.03.2005 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU
INFORMUJE , ŻE XXXIII - cia SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2005 ROKU / ŚRODA /O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU z następującym porządkiem obrad / zgodnie z wnioskiem Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2005 r. / :

1.Otwarcie obrad.
2.Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3.Zapytania i wnioski sołtysów.
4.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
5.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz.
6.Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
7.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: czwartek, 24 mar 2005 13:05
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2005 13:32
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2005 14:11
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1284 razy