BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 14-03-2005r. wpłynął wniosek:

Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, parkingu pomiędzy ulicami Chabrową i Akacjową w Piszu , na działce o numerze geodezyjnym 105 w Piszu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2005 08:17
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 6 kwi 2005 10:43
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1021 razy