BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 18-03-2005r. wpłynął wniosek:
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z. .o .o.
ul. Gdańska 11
12-200 Pisz

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy B. Prusa w Piszu, na działce o numerze geodezyjnym 1461/55 w Piszu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2005 08:34
Data opublikowania: wtorek, 29 mar 2005 12:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 kwi 2005 07:44
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1261 razy