BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Nidzka,
-Numer działki – część 137/2,
-Numer KW – 19197,
-Powierzchnia nieruchomości - 449 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy - 225,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31.12.2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium jest to obszar zieleni nieuporządkowanej, fragmentów lasu i zabudowy jednorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 30 marca 2005 r. do dnia 20 kwietnia 2005 r.

Data powstania: czwartek, 31 mar 2005 07:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 kwi 2005 07:51
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 772 razy