BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Olsztyńska,
-Numer działki – część 77/2,
-Numer KW – 2623,
-Powierzchnia nieruchomości - 967 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 100 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi terem zabudowy wielofunkcyjnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana za 14 dniowym wypowiedzeniem w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości pod inwestycję budowlaną.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 30 marca 2005 r. do dnia 20 kwietnia 2005 r.
Data powstania: czwartek, 31 mar 2005 07:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 kwi 2005 07:51
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 776 razy