BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Os. Wschód,
-Numer działki – część 1462,
-Numer KW – 22912,
-Powierzchnia nieruchomości – 30.000 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 600 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana za 14 dniowym wypowiedzeniem w przypadku przeznaczenia dzierżawionej nieruchomości pod inwestycję budowlaną.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 marca 2005 r. do dnia 20 kwietnia 2005 r.
Data powstania: czwartek, 31 mar 2005 07:47
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2005 08:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 kwi 2005 17:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1135 razy