BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 58/05 Burmistrza Pisza z dnia 06 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże w składzie:

1. Elżbieta Sadłowska – przewodnicząca Komisji Przetargowej
2. Henryk Skrodzki – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3.Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4.Grzegorz Witkowski – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 9 cze 2005 11:46
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2005 15:11
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1789 razy