BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 81/05 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz w składzie:

1. Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Michał Andrzejczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Henryk Skrodzki – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Masłowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: środa, 10 sie 2005 14:18
Data opublikowania: środa, 10 sie 2005 14:39
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1719 razy