BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulic Wołodyjowskiego i Zagłoby w Piszu w składzie:

1. Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Henryk Skrodzki – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Grzegorz Witkowski – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 21 paź 2005 15:12
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2005 16:01
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1654 razy