BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/działki niezabudowanej położonej we wsi Rostki , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 157/1 o powierzchni 3.900m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 13711 ,
2/działki niezabudowanej położonej we wsi Trzonki , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 151/1 o powierzchni 5.400m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 13710 ,
3/działki niezabudowanej położonej we wsi Pogobie Tylne , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 79/4 o powierzchni 600m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 12698 ,
4/działki niezabudowanej położonej we wsi Łysonie , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 89/2 o powierzchni 2.174m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 13683 ,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Ilewicz Marcin
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Żmijewska Ewa
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 05 maja 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 4 maj 2006 07:40
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2006 11:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1642 razy