BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Nr 23/05/06

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam
że w dniu 24.06.2006 r., wpłynął wniosek
Gminy Pisz

dotyczący
zmiany decyzji Nr 23/05 Burmistrza Pisza z dnia 20-07-2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej teren położony w Piszu /Os. Wschód/ - dla inwestycji polegającej na budowie układu komunikacyjnego, kanalizacji deszczowej oraz kablowej linii oświetlenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 57.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2006 13:50
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2006 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lip 2006 13:26
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy