BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą
Do zamawiającego wpłynęło w dniu 5 lipca 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą” następującej treści:

„Czy zakres SIWZ w/w zamówienia obejmuje zasilanie przepompowni wód opadowych, brak przedmiarów.”

Zamawiający udzielając odpowiedzi wyjaśnia, że zamówienie nie obejmuje wykonania zasilania przepompowni wód opadowych

W załączeniu odpowiedź przekazana wykonawcom, którzy pobrali siwz.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lip 2006 08:41
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2006 09:15
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 12:04
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1555 razy