BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu
W związku z pomyłką, jaka zaistniała w ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) ulega zmianie treść ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu, który otrzymuje brzmienie:
„5. Termin wykonania.

Realizacja przedmiotu zamówienia:
• zadanie nr 1 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2006 r.
• zadanie nr 2 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2006 r.”

Modyfikacja nie powoduje wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż wzory oferty stanowiące załącznik nr 2a i 2b, zawierają prawidłowe terminy realizacji poszczególnych zadań. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszu.

W załączeniu treść informacji
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lip 2006 12:09
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2006 13:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sie 2006 12:46
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1498 razy