BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 47/06 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą” wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Henryk Skrodzki – zastępca przewodniczącego komisji przetargowej”
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 7 lip 2006 07:18
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2006 10:03
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1862 razy