BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz

Na podstawie art.11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu:

 Uchwały Nr XLIX/585/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki.

 Uchwały Nr XLIX/584/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki.

 Uchwały Nr XLIX/592/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, zwanego KARWIK 16.

 Uchwały Nr XLIX/593/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik, zwanej KARWIK 16.

 Uchwały Nr XLIX/595/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.

 Uchwały Nr XLIX/594/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.

 Uchwały Nr XLIX/588/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piskorzewo

 Uchwały Nr XLIX/589/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Piskorzewo.

 Uchwały Nr XLIX/596/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu w mieście Pisz oznaczonego symbolem A 68 P

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 31 lipca 2006r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Data powstania: wtorek, 11 lip 2006 13:42
Data opublikowania: wtorek, 11 lip 2006 14:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sie 2006 15:18
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy