BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie treści siwz

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu
W związku z pomyłką, jaka zaistniała w ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) ulega zmianie:
1. treść ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1w Piszu, który otrzymuje brzmienie:
„5. Termin wykonania.
Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 20.09.2006r”
2. w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zdanie: „Oferuję realizację zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 10.09.2006r”, otrzymuje brzmienie: „Oferuję realizację zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 20.09.2006r”
3. w § 9 ust. 1 załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu, który otrzymuje brzmienie:
Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień ................................ Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 20 września 2006r."

Celem wprowadzenia zmiany w ofercie nie jest potrzebne przedłużenie terminu składania ofert, gdyż prawidłowy termin realizacji zamówienia zawarty został w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu
Data powstania: czwartek, 13 lip 2006 15:38
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2006 15:39
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 12:05
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1512 razy